Oudheden en gestichten van Rhynland

Front Cover
C. Vermey, 1719 - Leiden (Netherlands) - 708 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 226 - Rijn, hertoge in Beyeren, grave van Henegouwen, van Hollant, van Zeelant ende heere van...
Page 495 - Katvoyk voorfchre„ ven te wefen , durende tot eeuwigen dage. Op welke Huis en Erf „ ftaat tot Jaarlykfe Renten , een Pond Comans Payements 's Jaars , die
Page 497 - Ouderen ziele», fonder daar in tot enigen tyd gebrek te laten gefchien, in eniger manieren. In kenniiTe der waarheit fo heb ik Hugo van Swieten voorfchreven defen brief voor myn wyve befegeld met myn fegele.
Page 236 - Sondags en Manendachs alle jaer na St. Barbaren dach , en men fal geven des avonts des Cureyt, en fyn mcdegefellen , en den twee Kolters elck vier penningen , desgelijck elck des ochtens vier penningen.
Page 237 - Cureyt, of enich van den Capellanen jong of out, dit met recht mögen eyfchen op den Kerckmecfters, als dar geeftelijcke dair of betaemt, dcsgelijks füllen dat die Sufteren mofen eyfchen als voorfz.
Page 568 - Woude felve alomme beleghen. Item van der Gheermade feven marghen ; ende heeft beleghen an die zwtfide Claes Renghers woninghe^ an die noortfide Heynryc vander Does, ant \veft-ende die Zylj ende leyt ghemenghedervucrmitderCappelryen van TeyHinghe.
Page 437 - Kcrke , en voor alle andere vervallen , alle jaaren binnen de Paafchweek , indien wy of iemand van onzcntwcge zulks vcrzoeken , zullen moceen opbrengen.
Page 638 - t jaar if 17, op den i4Juny, zyndc eenen vryciag, des nachts, is overleden de eerwaardige Mevrouw en Abdis Adriana van Rooden...
Page 569 - Jan voirn. gheven alfulke tilbaer have, kleynoot, ornamenten ende huysraet, tot fulken поел, als hi hun befeghelt heeft in enen anderen brief. In kenniflen der waerheyt aller defer voirfz.
Page 53 - Swieten gcweeft hebbeh, niet anders gehoort , dan dat hy ende die gene die op die...

Bibliographic information