Over de hervorming van het Regeringsstelsel in Nederlandsch West-IndiŰ

Front Cover
P. H. van den Heuvell, 1857 - Netherlands Antilles - 248 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 49 - VAN NEDERLANDSCH-INDIE. Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, salut! Doet te weten...
Page 191 - Het bureau van stemopneming beslist over de waarde van het briefje, welks geldigheid wordt betwijfeld, terstond nadat het is geopend. De voorzitter maakt de redenen van twijfel en de beslissing dadelijk bekend.
Page 203 - ... of hij de benoeming aanneemt. Hij wordt, laat hij dien tijd zonder kennisgeving voorbijgaan, geacht de benoeming niet aan te nemen. Art.
Page 191 - De stembriefjes, die meer of minder namen inhouden dan er personen te kiezen zijn, gelden. De na het voor de keuze vereischte getal, in een...
Page 63 - Voor zooveel de Europeanen betreft, berust de rechtspraak in burgerlijke en handelszaken, alsmede in strafzaken, op algemeene verordeningen, zooveel mogelijk overeenkomende met de in Nederland bestaande wetten.
Page 186 - De op het oogenblik van het verstrijken van den tijd in de zaal aanwezige stemgerechtigden worden nog tot de bus, vˇˇr hare sluiting, ter inlevering hunner stembriefjes, toegelaten.
Page 233 - ... den voortgezet, dan door middel van swarte Slaven of Negros, ende dat niemandt buyten de voorsz. Compagnie in dese Landen bevoeght is eenige Slaven te halen van de Kusten van Africa, alwaer alleen in gehandelt worden, soo sal de voorsz. Compagnie geobligeert zijn aen de gezegde Colonie jaarlycks te leveren soodanigen aental Slaven, als aldaer sullen wezen gerequireert
Page 201 - ... zooveel namen, als er personen te benoemen zijn. Op de lijst worden gebragt zij , die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben erlangd. In geval bij de eerste stemming de stemmen tusschen meer, dan het in de i"╗ zinsnede bedoeld getal personen waren verdeeld , worden op de lijst allen gebragt , die aldus de meeste stemmen hebben verkregen.
Page 201 - Bij de eerste stemming wordt niemand benoemd dan met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij herstemming, noodzakelijk wanneer die meerderheid bij de eerste stemming niet is verkregen, wordt men benoemd met de meeste stemmen. |; Indien de stemmen staken is de oudste in jaren de benoemde. Ingeval van gelijken ouderdom beslist het lot.
Page 233 - ... IV 49 weersproken. •) Amst. Courant 13 Jan. 1859. Vergl. M. van Lennep, Leven van J. van Lennep, II 144. zijn voorganger Loudon onveranderd had overgenomen, is van 1863 met een overgangstijd van tien jaren 1). ž2. Het octrooi der nieuwe WI Compagnie, 1683, zeide in art. 6 : „Dewijle de gemelte colonie niet wel kan worden voortgezet dan door middel van swarte slaven ofte negros ende niemandt buyten de voorsz. compagnie in deze landen bevoeght is, eenighe slaven te halen van de kuste van Africa,...

Bibliographic information