Přehled lékařské fyziologie

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 13. 11. 2020 - Počet stran: 344
Učebnice autorů z Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy představuje zájemcům o obor lékařské fyziologie základní přehled nejdůležitějších principů fungování lidského organismu. Je koncipována jako moderní výukový text určený především pregraduálním studentům zubního lékařství a studentům nelékařských zdravotnických oborů, může být ale i podkladem pro opakování základů fyziologie pro studenty všeobecného lékařství. Kniha by měla především usnadnit studentům pochopení podstaty patologických procesů a navazujících diagnostických a terapeutických postupů klinické medicíny. Je vhodná zejména pro magisterský studijní obor zubní lékařství, všeobecné lékařství a pro bakalářské studijní programy ošetřovatelství, ergoterapie, fyzioterapie, zdravotnická technika a adiktologie a další. Čtenář ocení pro lepší pochopení téměř 200 barevných schémat, obrázků a tabulek.
 

Obsah

Předmluva
7
1 Fyziologické principy
9
2 Obecná neurofyziologie
37
3 Fyziologie svalstva
55
4 Fyziologie krve
67
15 Senzorický nervový systém
263
16 Motorický nervový systém
289
17 Autonomní nervový systém
309
Seznam zkratek
319
Autorská práva

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje