P. Jiří Plachý-Ferus, SJ: Portrét barokní osobnosti

Přední strana obálky
Ing. Jakub Novotný, Ph.D. - ALCUS, 21. 1. 2021 - Počet stran: 88
Druhý svazek ediční řady Bohemo-Moravica Montana Illustrata představí život a dílo barokní osobnosti a předního představitele české kultury a vzdělanosti v pobělohorském období. P. Jiřího Plachého-Fera.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje