Patrologiae cursus completus: seu bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica, omnium SS. Patrum, doctorum scriptorumque ecclesiasticorum, sive latinorum, sive graecorum, qui ab aevo apostolico ad tempora Innocentii III (anno 1216) pro latinis et ad concilii Florentini tempora (ann. 1439) pro graecis floruerunt. Series graeca, in quo prodeunt patres, doctores scriptoresque ecclesiae graecae a S. Barnaba ad Bessarionem, Volume 9

Front Cover
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page v - ... δια λέξεως μεν ως έχει τα λεγόμενα Δελφικά παραγγέλματα το μηδέν άγαν και το γνώθι σαυτον 243 8. καα. τα τούτοις όμοια, δια δε συμβόλων ως ο τε τροχός ό στρεφόμενος εν τοις των θεών τεμενεσιν ε'ιλκυσμενος παρά 4- ήρμή^υσΐ
Page vi - Ύιμόθεον ό γενναίος περιετεμεν απόστολος κεκραγως και 2ο γράφων " περιτομήν" την χειροποίητον ουδέν ώφελεΐν, άλλ' "ίνα μη αθρόως άποσπών του νόμου προς την εκ πίστεως της καρδίας περιτομήν αφηνιάζοντας έτι τους 25 άκροωμενους των Εβραίων άπορρήξαι της συναγωγής άναγκάσρ συμπεριφερό...
Page v - Ιατρικάς ούσας, περί τε της του σώματος κατασκευής, και περί νόσων, και περί οργάνων, και φαρμάκων, και περ! οφθαλμών , και το τελευταΐον περί των γυναικίων (2). Και τα μεν Αιγυπτίων, ως εν βραχεί φάναι, τοσαΰτα. Ινδών δε ή φιλοσοφία και αύτων διαοεοόηται. Αλέξανδρος γ...
Page iv - Εχει δε ώδε τολμητέον γαρ οΰν το γε αληθές ειπείν, άλλως τε και περί αληθείας λέγοντα. Ή γαρ άχρώματός τε και ασχημάτιστος και άναφής ουσία όντως ούσα, ψυχής κυβερνήτη μόνω θεατή νω, περί ην το της άληθοϋς επιστήμης γένος, τοϋτον έχει τον τόπον. "Ατ...
Page vii - Έ μεν ουν πίστις σύντομος εστίν, ως ειπείν, των κατεπειγόντων γνώσις ή γνώσις δε άπόδειξις των δια πίστεως παρειλημμένων Ισχυρά και βέβαιος, δια τή"ς Κυριακής διδασκαλίας έποικοδομουμένη τ^ πίστει, εις το άμετάπτωτον και μετ' επιστήμης και καταληπτον ( 23 ) παραπε'μπουσα.
Page vi - ... το γένος, αχώριστος ων της εντολής και της ελπίδος, ευχάριστων αεί τω θεώ καθάπερ τα ζώα (31) τα δοξολογά τα δια Ήσαΐου αλληγορούμενα προς πασαν πεΐραν Ό Κύριος, φησίν, εδωκεν, ό Κύριος άφείλετο (32).
Page vi - ... ό το πάντων άγαθώτατον κατά την επιστήμην κει ο κτη μένος εύθικτος μεν κατά την προσβολήν της θεωρίας, εμμονον δε την των θεωρητών δύναμιν εν τί} ^υΧ^ κεκτημένος, τουτε'στι την διορατικήν της επιστήμης δρι858 Ρ.
Page v - Ιουδαίος εκ του κατά νόμον ύπο ζυγον καθαρού κριθε'ντος ζώου, επεί καΐ διχηΐ5 λεΐ κα\ μηρυκάται ό βοΰς, ό εθνικός δε δια της άρκτου εμφαίνεται, ακαθάρτου και αγρίου θηρίου, τίκτει δε το ζωον σάρκα ατύπωτου, ην σχηματίζει εις την του θηρίου ομοιότητα τί) γλώττη μόνον...
Page vii - ... ουν 1 5 ορμώμενος εκ παντός τρόπου συνεργεί προς την μάθησιν πάντ εκείνα ποιών δι ων λαβείν δυνησεται την γνώσιν ων ποθεί, πόθος δε κατά προκοπην πίστεως άμα ζητήσει κραθείς συνίσταται, το δ* εστίν άξιον γενέσθαι της...
Page vii - Ούτος εν εξει γινόμενος εύποιητικί) θάττον του λέγειν καλώς ευεργετεί, τα μεν των αδελφών αμαρτήματα μερίσασθαι ευχόμενος είς έξομολόγησιν καΐ επιστροφή 5 των συγγενών, κοινωνεΐν δε των ιδίων αγαθών προθυμούμενος τοις φιλτάτοις.

Bibliographic information