People from Odessa: Vladimir Arnold, George Gamow, Irina Krush, Anna Akhmatova, Pavel Samuilovich Urysohn, Tatiana Gutsu, Sviatoslav Richter, Yakov Smirnoff, Nathan Milstein, Ze'ev Jabotinsky, Sidney Reilly, Jacob Pavlovich Adler, Isaak Babel

Front Cover
General Books, 2010 - History - 708 pages
Please note that the content of this book primarily consists of articles available from Wikipedia or other free sources online. Pages: 176. Chapters: Vladimir Arnold, George Gamow, Irina Krush, Anna Akhmatova, Pavel Samuilovich Urysohn, Tatiana Gutsu, Sviatoslav Richter, Yakov Smirnoff, Nathan Milstein, Ze'ev Jabotinsky, Sidney Reilly, Jacob Pavlovich Adler, Isaak Babel, Rodion Malinovsky, Artur Kyshenko, Maksim Chmerkovskiy, List of mayors of Odessa, Ukraine, Viktor Petrenko, Andriy Voronin, Dmitry Salita, Efim Geller, Emil Gilels, Larisa Alexandrovna, Yakov Blumkin, Klara Berkovich, Maria Kuznetsova, Lenny Krayzelburg, Nathan Gregory Silvermaster, Waldemar Haffkine, Sergei Pankejeff, Israel Rosenberg, Andrey Vyshinsky, Prince Mikhail Cantacuz ne, Jurij Alschitz, Ihor Belanov, Zoia Horn, Valentin Glushko, Peter Weibel, Georges Florovsky, Olena Vitrychenko, Mishka Yaponchik, Valentin Kataev, Dmitri Novgorodsky, Shura Cherkassky, Johnny Gottselig, Ekaterina Rubleva, Jacob Shapiro, Mel Tolkin, Alexander Marinesko, Evgeny Platov, Morris Lapidus, Igor Platonov, Oksana Grishuk, Alain Bosquet, Wilgelm Vitgeft, William Walcot, Leonid Pasternak, Pyotr Schmidt, Semyon Snitkovsky, Benno Moiseiwitsch, Leonid Utyosov, Michael Shmerkin, Tossy Spivakovsky, Ilya Kaminsky, Sasha Chorny, Leone Ginzburg, Bill Weisband, Elena Grushina, Gavriil Baranovsky, Leonid Buryak, Vera Alexandrovna Tiscenko Calder, Genrikh Lyushkov, Eugene Helimski, Irina Apeksimova, Eufrosinia Kersnovskaya, Lucien Dulfan, Ruslan Goncharov, Oleg Maisenberg, Peter Loboda, Alexander Bernardazzi, Maryna Zanevska, Svetlana Martynchik, Bel Kaufman, Oscar Feltsman, Roman Karmen, Ian Rubin, Petro Stojan, Anna Zadorozhniuk, Sergei Verbillo, David Berman, Jacques Bergier, Maurice Ephrussi, Vereslav Eingorn, Juliya Chernetsky, Nikolay Gamaleya, Mikhail Fichtenholz, Anatoly Wasserman, Ilf and Petrov, Michel Ephrussi, Vitali Dubina, L. Wolfe Gilbert, Mikhail Golubev, Adolph Pavlovich Yushkevich, Jakow Trachtenberg, Mari...

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information