Perimetrie

Přední strana obálky
Grada Publishing, a.s., 3. 4. 2015 - Počet stran: 116
Srozumitelnou a názornou formou jsou popsány principy metody. Dále je podrobně probrána statická perimetrie (vyšetření, parametry vyšetření, vyhodnocení výsledku vyšetření včetně interpretace různých statistických indexů). Publikace dále rozebírá nové metody, jako je modrožlutá perimetrie, FDT perimetrie, pupilární kampimetrie aj. Jsou probrány základní nozologické jednotky, u kterých má perimetrie přínos, a jejich typické nálezy v praxi.

V závěru knihy najde čtenář kompendium změn v zorném poli, kde jsou klasifikovány změny v zorném poli a uvedena diferenciální diagnostika a další indikované diagnostické metody.

Knihu doplňuje 68 obrázků. Publikaci recenzovali doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc. a MUDr. Pavel Diblík, MBA.

 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
9
Seznam použitých zkratek
10
Úvod
12
1 Psychofyzikální pojmy
15
2 Statická perimetrie
19
3 Indikace perimetrie
26
4 Příprava pacienta k perimetrickému vyšetření
28
5 Interpretace výsledků perimetrického vyšetření
31
Literatura
78
KOMPENDIUM ZMĚN V ZORNÉM POLI
81
0 Normální nález
82
1 Změny v periferii zorného pole
83
2 Difuzní pokles senzitivity
87
3 Centrální skotom
88
4 Paracentrální skotom
90
5 Difuzní rozptýlené skotomy
91

6 Artefakty při vyšetření zorného pole
43
7 Konfrontační vyšetření zorného pole
49
8 Kinetická perimetrie
51
9 Semiautomatická kinetická perimetrie
54
10 Nové metody vyšetření zorného pole
55
11 Perimetrie u dětí
65
12 Anatomie zrakové dráhy
66
13 Změny zorného pole u očních onemocnění
68
6 Sektorové klínovité skotomy
92
7 Slepá skvrna
93
8 Výpadky svazků nervových vláken
97
9 Výpadky hemianopického charakteru
100
Rejstřík
110
Souhrn
112
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje