Philp's Washington Described: A Complete View of the American Capital, and the District of Columbia, with Many Notices, Historical, Topographical, and Scientific, of the Seat of Government

Přední strana obálky
William D'Arcy Haley
S. Low, 1861 - Počet stran: 239
 

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje