Placcaet Vande Eertzhertoghen onse Alder-Ghenadichste Heeren ende Princen, verbiedende de schandalen ende exercitien die eenige soo hunne ondersaten als andere doen ende ghebruycken tot verachtinge van onse Heylige Catholijcke Apostolijcke Roomsche Religie: Item Placcaet Vande Eertzhertoghen over de ghemuyteneerde Soldaten, Ghepubliceert den 12. Decembris 1609. ¬Item Ordonnantie ende Placcaet ghemaeckt ende ghestatueert by de Eertzhertoghen tegen het disputeren ende debatteren ter saecke vande Religie, etc

Front Cover
Velpius, 1609 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

Bibliographic information