Placcaet des Konincx van Spaignien, etc. Philippi III. Waerin gheboden wordt, dat alle alzulcke dewelcke aldaer in syne koninckrijcken ... woonen, zijnde wt eenighe vande vereenichde provincien, als Hollandt, Zeelandt, &c. ... zullen hebben te vertrecken binnen den tijt van een jaer naar de publicatie ... Ghegheven tot Vailladolid den 11 December 1604

Front Cover
Bernaert Langhensse, 1605
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information