Placcaet ende Ordinantie vande Eertz-hertoghe[n] [...] daer by sy herroepen en[de] te niete[n] doen, t'placcaert vande[n] vijfste[n] aprilis 1603. rakende de coopmanshandel en[de] commercie op de coninckrijcken van Spaignen. Ende voorts ordonneren [...] voortaen mede te bringhen behoorlicke certificatie [...] Ghegheuen te Bruessele den twaelfsten dagh van maerte zesthienhondert vijfue

Front Cover
By Jan vanden Steene [...], 1605 - 8 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Bibliographic information