Placcaet van sijn Keyserlycke Majesteyt, verbiedende aen alle Duytse keur- en vorsten, mitsgaders steden of republijken, eenige neutraliteyt, tractaten of correspondentie met den Koning van Vranckrijck of Cardinael van Furstemberg aen te gaen of onderhouden

Front Cover
1688 - 8 pages
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information