Placcaeten, Ordonnantien, Land-Chartres, Blyde-Inkomsten, Privilegien ende Instructien by de Princen van dese Neder-landen aen de Inghestenen van Brabandt, Vlaenderen ende andere Provincien t'sedert t'jaer MCCXX: Wtghegeven, gehaeccordeert, ende verleent vande vvelke inde voorgaende tvvee Placcaet-Boecken gheen mentie ghemaeckt en vvordt ... : die tusschen deselve Princen ende dese Landen, item die de Staten, Stedten ende Provincien onder den anderen ende vverderom mt de Bischoppen ende Gheestelijkheydt hebben aenghegaen, over de Gheestlijke ende Weredtlijke Jurisdictie, staet ende regheringhe: Die oock al in de voorgaende tvee Placcaet-Bocken niet bekent en zijn, ende nochtans in Brabandt, Vlaenderen ende andere Provincien aenveert, ghepubliceert en in ghebruyck gekommen zijn ; item den Stiel ende Maiere van Proederen inde vier Souveraine Raden, als van Brabandt, Stechelen, Henegouwe, ende Gelder-Landt ; Vergadert ende onder bequame Titulen in ordre ghestellt, Volume 7

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases