Podstawy bibliografii

Front Cover
Państwowe Wydawn. Nauk., 1981 - Bibliography of bibliographies - 414 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

B Bibliografie narodowe
75
Albania Austria Belgia Bułgaria Czechosłowacja Dania Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Islandia Jugosławia Niemcy do 1945 Ni...
149
Bibliografie i katalogi zbiorów specjalnych
155
Bibliografie i katalogi inkunabułów
156
Bibliografie przekładów
162
Wykazy książek zakazanych
163
Bibliografie wydawnictw bibliofilskich
164
Bibliografie reprintów
166
Filozofia
219
Pedagogika Psychologia
222
Prawo Nauki polityczne
227
Nauki społeczne Ekonomia Socjologia
235
Językoznawstwo Literatura
243
Historia
276
Sztuka Muzyka Teatr Film
287
Religioznawstwo Teologia
299

Bibliografie druków urzędowych
168
Wydawnictwa Informacyjne encyklopedycznolcksykalne
170
Biografie słowniki wydawnictwa typu Who is who?
177
Spisy o charakterze pomocniczym
189
a Wykazy anonimów i pseudonimów
190
b Spisy portretów
195
c Słowniki skrótów
196
Informatory o światowym ruchu naukowym
197
Bibliografie specjalne
207
Bibliologia Bibliotekoznawstwo Informacja naukowa
208
Nauka Naukoznawstwo
215
Nauki o Ziemi Geografia
303
Nauki biologiczne
314
Medycyna
321
Rolnictwo Weterynaria
336
Chemia
341
Matematyka Fizyka Astronomia
346
Nauki techniczne
351
Słownik terminologiczny
370
Wykaz literatury
375
Indeks autorów tytułów i ważniejszych haseł przedmiotowych
377
Copyright

Bibliographic information