Podvojné účetnictví 2009

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Odpisování nehmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
54
Účtová třída 1 Zásoby
61
Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 80 6 1 Peníze
80
Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy
86
Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
115
Náklady a výnosy účtové třídy 5 a 6
135
Finanční majetek
145
Opravné položky
153
Účetní závěrka
161
Daňové možnosti práce s pohledávkami
195
Účtová osnova pro podnikatele používaná v publikaci
202
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
210
Autorská práva

Bibliografické údaje