Podvojné účetnictví 2012

Přední strana obálky
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Právní úprava účetnictví
11
Základní pojmy účetnictví
17
Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek
37
Odpisování nehmotného majetku dle zákona o daních z příjmů
55
Účtová třída 1 Zásoby
62
Účtová třída 2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
81
Účtová třída 4 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
114
Náklady a výnosy účtové třídy 5 a 6
133
Účtová třída 7 Závěrkové a podrozvahové účty
139
Opravné položky
152
Účetní závěrka
161
Daňové možnosti práce s pohledávkami
195
Účtová osnova pro podnikatele používaná v publikaci
202
Rozvaha a výkaz zisku a ztráty
210
Literatura
217
Autorská práva

Bibliografické údaje