Polityka zatrudnienia w socjalizmie: zarys koncepcji

Front Cover
Śląski Instytut Nauk. w Katowicach, 1982 - Employment stabilization - 380 pages

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

WSTĘP
13
PRZEOBRAŻENIA TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH WARUNKÓW
27
EWOLUCJA PRZEKSZTAŁCEŃ POTENCJAŁU WIEDZY SPOŁECZEŃSTWA
43
FILOZOFIA ŻYCIA I PRACY
59
EWOLUCJA IDEI I ZAŁOŻEŃ POLITYKI ZATRUDNIENIA
75
CZYNNOŚCI ANALITYCZNOBADAWCZE POLITYKI ZATRUD
91
DIAGNOZA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ SPOŁECZEŃSTWA
104
METODY PRZEWIDYWANIA PRZYSZŁEGO ROZWOJU ZATRUDNIENIA
128
ORGANIZACYJNY UKŁAD SYSTEMU PRZYGOTOWANIA KADR
222
SYSTEM ZARZĄDZANIA KADRAMI
237
KSZTAŁTOWANIE SPRAWNEJ ZAŁOGI
252
HUMANIZACJA ŚRODOWISKA PRACY
268
OPTYMALIZACJA EFEKTÓW PRACY
283
PODSTAWY ORGANIZACYJNEGO UKŁADU SYSTEMU ZARZĄDZANIA KADRAMI
300
ZAKOŃCZENIE
315
BIBLIOGRAFIA
325

KONCEPCJA ORGANIZACJI BADAŃ NAD KSZTAŁTOWANIEM ZATRUDNIENIA
144
SYSTEM PRZYGOTOWANIA PRACOWNIKÓW
161
KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI ZAWODOWEJ
185
PODSYSTEM KUMULOWANIA WIEDZY ZAWODOWEJ CZŁOWIEKA 198 ROZDZIAŁ XII PODSYSTEM KUMULOWANIA WIEDZY ZAW...
198
PODSYSTEM MODULACJI TRANSFERU SIŁY ROBOCZEJ
210
WYKAZ RYSUNKOW
339
SUMMARY
348
INDEKS NAZWISK
355
INDEKS RZECZOWY
361
Copyright

Other editions - View all

Bibliographic information