Шта други кажу - Напишите рецензију

Нисмо пронашли ниједну рецензију на уобичајеним местима.

Садржај

КОНДЕНЗАЦИЈЕ АЛДЕХИДА С ЈЕДИЊЕЊИМА КОЈА САДРЖЕ
35
КОНДЕНЗАЦИЈЕ АЛДЕХИДА С НИТРОМЕТАНОМ
42
КОНДЕНЗАЦИЈЕ втилЕСТРА нитроСирЋЕТНЕ КИСЕлинE
54
КОНДЕНЗАЦИЈЕ ЕТИЛЕСТРА НИТРОСИРЋЕТНЕ КИСЕЛИНЕ
61
хнитроВАЦЕТИлАминоВАРИЛЕТАНИ
67
ЕТИЛЕСТРИ xНИТРОВАЦЕТИлАминоВАРИЛПРОПИОН
72
ЕТИЛЕСТАР хНИТРОBрдимвтилАминоФЕнилАКРИЛНЕ
79
ЗАКЉУЧАК
86
SUMMARY 94

Друга издања - Прикажи све

Библиографски подаци