Poslouchám pohádku a čtu podle obrázků

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 14. 1. 2020 - Počet stran: 88
Předškolní věk je v životě dítěte nejdůležitějším obdobím, kdy si utváří vztah ke vzdělání. Základním prvkem vzdělání je čtení a psaní, a ačkoli děti v tomto věku ještě neznají písmena, je potřebné předčtenářskou gramotnost rozvíjet kvůli budoucím čtenářským dovednostem. Pomocí této knihy umožníte dítěti objevovat písemnou podobu řeči a obrázkové čtení mu navíc přinese nové zkušenosti a citové uspokojení. Přečtěte dítěti krátkou pohádku a poté ho nechte číst podle obrázků. Dítě se tak učí: • porozumět čtenému textu • přemýšlet logicky • vyjadřovat se pomocí slov • rozvíjet slovní zásobu • tvořit věty podle své fantazie • číst v řádku zleva doprava • vnímat pomocí zraku • soustředit se na činnost
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
6
Jak s knihou pracovat
7
V domečku
8
Na louce
12
U rybníka
16
V lese
20
Na hřišti
24
V oblacích
68
U moře
72
V zoo
76
V cukrárně
80
Na divadelním představení
84
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje