Praktyka filozofii, filozofia praktyki: pragmatyzm a życie filozoficzne

Front Cover
Universitas, 2005 - 266 pages

Bibliographic information