Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih

Sprednja platnica

Monografija Pravopisna razpotja tako z imenom kot z obliko predstavlja nadaljevanje monografije Pravopisna stikanja (2012) in prinaša »še več pravopisa«. S prispevki 27 avtoric in avtorjev z različnih ustanov in iz različnih okolij želi delo preseči idejna in metodološka nasprotja, s katerimi je nasičena slovenska jezikoslovna publicistika. Prispevki so združeni v šest poglavij (Ožja pravopisna poglavja: izbira začetnice in ločila, Pravorečje v pravopisu, Oblikoslovje in besedotvorje v pravopisu, Pravopisna norma na drugih področjih, Iz pravil v slovar in iz slovarja v pravila, Pravopisna izbira kot jezikovnokulturna izbira: leksika, skladnja in slog) in se lotevajo problema male in velike začetnice pri nadomestnih imenih in frazemih, težavne stave vejice, težav pri oblikoslovnem in besedotvornem pregibanju, pravorečnih vprašanj v novem pravopisu, kratkega stika med pravopisom in standardi na drugih področjih, problemov slovarske obravnave okrajšav in citatnosti, ter težav, povezanih z normativnim vrednotenjem jezikovnih.

Vse obravnave nakazujejo, da je posodobitev pravopisa kot normativne nadgradnje jezikovnega opisa naloga, ki zahteva pravo stopnjo kritičnosti in distance – tudi in predvsem do ustaljenih prepričanj in predsodkov. Pri tem je pomembno omeniti tudi, da prenova pravopisa zahteva verodostojno sliko jezikovne realnosti, h kateri nas obvezujeta tako znanstvena etika kot obveza do prihodnjih generacij.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

The purpose of the monograph Crossroads of Orthography which aims, as  did its predecessor Junctures of Orthography (2012), to present arguments for additions and changes to normative rules – is to encourage normative and orthographic activities in Slovenian linguistic society. In the 20th century, these activities were intensified only after publication of normative guides called »pravopis« and during polemical discussions that accompanied the results. With both monographs, we want to encourage public debate before the publication of the new normative guide and also to find answers to the language and normative difficulties, which are not problematic only in terms of linguistics and orthography, but also within the wider social environment. In six thematic sections of the monograph, 26 authors of 22 articles deal with specific normative issues (capitalization and punctuation) as well as with other topics on different levels of grammatical description – phonology, morphology and word formation. The problems of orthography in other, often non-linguistic fields are discussed. In the last two parts of the monograph, the problems of lexicographic approaches to orthography and its relation to language culture are considered.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Knjigi na
9
izbira začetnice in ločila
18
NATAšA LogAR
47
MARTA KOCJAN BARLE
55
TINA LENGAR VERovNIK
95
HOTIMIR TIVADAR
109
III
118
TANJA MIRTIČ
125
Monika Kalin Golob
213
Drago Kladnik Drago Perko
235
Aleksandra Bizjak Končar Helena Dobrovoljc
263
Citatno polcitatno podomačeno
281
AndrejaŽele
305
Pravopisna razpotja povzetki
331
PETER WEISS
334
Sodelujoči avtorji in avtorice
353

Sklanjanje kratic v pisnem knjižnem jeziku
159

Pogosti izrazi in povedi