Prayers, and other services, in usum sacelli Erdingtoniensis, with historical and explanatory annotations

B́a trước
1821
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Đoạn trích phổ biến

Trang 59 - How are the dead raised up? And with what body do they come? Thou fool, that which thou sowest is not quickened, except it die, "And that which thou sowest, thou sowest not that body that shall be, but bare grain, it may chance of wheat, or of some other grain: But God giveth it a body as it hath pleased him, and to every seed his own body.

Thông tin thư mục