Prevajalci o prevodu 2. Od J. Modra do J. Milič

Sprednja platnica
Majda Stanovnik
Založba ZRC, 3. okt. 2016 - 408 strani

Drugi del antologije Prevajalci o prevodu 2 – Od J. Modra do J. Milič se osredotoča na obdobje od konca druge svetovne vojne do današnjih dni. Prinaša spise o prevodnih vprašanjih, ki so jih prispevali slovenski prevajalci v desetletjih, ko se je književno prevajanje v kvantitativnem in pogosto tudi v kvalitativnem pogledu okrepilo, obenem pa se je močno povečal tudi obseg razmišljanja o prevodnih zadevah. Podobno kot prvi del istoimenske antologije tudi ta zvezek ponuja reprezentativen izbor raznovrstnih avtorefleksivnih, načelnih in programsko-kritičnih spisov o stanju in perspektivah slovenske prevodne književnosti. Delo uokvirja obsežna spremna predstavitev refleksije o prevajanju in prevodih v obravnavanem obdobju, ki prevodno dejavnost umešča v konkretne zgodovinske okoliščine. S svojo široko zastavitvijo je antologija pomemben prispevek k slovenski literarni in kulturni zgodovini ter prevodoslovju.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Vsebina

Za moderni literarni prevod Majda Stanovnik
7
prevajanje 2014
35
Brezmejni svet Jolke Milič 2006
41
Poglavje o prevajanju 1948
47
O prevajalski politiki 1952
59
K tehniki prevajanja latinske proze 1955
77
Kar je prešlo v resničnost se spreminja 1955
92
Dve vrsti poezije 1956
99
Novi mediji in prevajanje 1989
212
NOVA POTA V PROSTORIN ČAS
219
Dvogovor 1993
229
Brv nad prepadoma 1993
237
Med mimesis in poiesis 1993
243
Neznosna lahkost prevajanja
261
Iskanje slovenskih rešitev
267
Kako otročje je prevajati za otroke 1998
276

Iz Dnevnika 1982
107
Parnas majhnega naroda 1958
117
Prevajalčeva epistola Branku Rudolfu 1958
126
Knjiga Poejevih novel 1961
139
Poljska lirika dvajsetega stoletja 1964
145
O prevajanju poezije 1965
151
Marc Alyn Srečko Kosovel 1965
167
T S Eliot Pesmi in pesnitve Iz Spremne besede 1966
176
Moja srečevanja z Župančičem 1978
185
Samopodoba odlomki 2007
193
Iz prevajalčevih zapiskov Daj nam danes 1986
202
Hlapec Jernej v madžarskem prevodu Avgusta Pavla 1988
206
Prevajanje v duhu in duru 1999
289
Priznanje 2004
299
Pripis k prevodom Prešerna 2001
306
To in ono a ves čas eno samo 2002
320
Ugibanje 2002
333
O staranju 2003
341
Prevajanje in prevod 2003
349
Prevodi v Antologiji vedskih pesmi 2005
356
Literatura
373
Povzetek Summary
379
Imensko kazalo
397
Avtorske pravice

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki