Procuratie oft bevestinghe der Conincklijcke Maeyt. van Spaignien etc. Ende haer Doorluchtichste Hoocheden Souverayne Princen ter eenre, ende de E. M. H. H. Staten der vereenichde Nederlantsche Provincien ter andere zijden: Waer in het Bestant ofte Trefues van 12. Iaren besloten binnen der Stadt van Antwerpen den 9. April 1609 ...

Front Cover
Velpius, 1609 - 12 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information