Professor Dr. C. Paludan-Müller og Kong Valdemars jordebog

Forsideomslag
 

Hvad folk siger - Skriv en anmeldelse

Vi har ikke fundet nogen anmeldelser de normale steder.

Udvalgte sider

Almindelige termer og sætninger

Populære passager

Side 57 - Gjæsteri kun sjældent omtalt; dette lader sig let forklare, naar det allerede er indbefattet i en anden Afgift «Stud«, der nævnes overalt...
Side 5 - Liber Census Daniæ. Kong Valdemar den Andens Jordebog, udgivet og oplyst af O. Nielsen, København 1873.
Side 8 - Men det er paa den anden Side umiskjendeligt, at flere Afskrivere her have havt Arbeide. Med fuld Vished kunne vel kun to Skrivere adskilles, nemlig den, der har skrevet...
Side 33 - Hvad er da Jordbogens Hovedstykke? Intet uden en første flygtig Sammenstilling af forskjellige Materialier, der tilsammen udgjøre en meget ufuldstændig Fortegnelse over Kong Valdemar døn Andens visse Indtægt af Herrederne og over hans Jordgods «. I Modsætning til dette «baade i Form og Indhold ufærdige Arbeide« siges det om Krongodslisten: « Fortegnelsen over Konunglef er langt klarere og ordentligere end Hovedstykket«.
Side 25 - Hvad Langebek siger i indledningen til denne Krønike bestyrker hvad der ogsaa i sig selv er det troligste, at han i Stockholm 1754 ikke har havt Codex A. 41 i sin Haand...
Side 8 - al Vægten lagdes paa Ord og Bogstaver, paa Initialer, Majuskel- og Minuskelskrift, i det høieste paa Sprogrigtighed og Retskrivning«.
Side 42 - det samlede Beløb er urigtigt sammenlagt, da det ikke udgjør 250 Mark og 2 Øre, men 290 Mark...
Side 32 - Krongodslisten høre nøje sammen og ere skrevne enten parallelt med hinanden, eller dog hinanden saa nær, at de maa kaldes samtidige.
Side 10 - Kritiken synes saa indbydende, at den Ene efter den Anden styrter frem for at ofre Historiens Minder, ofte paa et ligesaa afmægtigt Baal som det, Professoren har tændt for Jordebogen.
Side 9 - Saaledes hævder jeg som den første Pligt ligeoverfor et Aktstykke at antage det for ægte og fuldgyldigt, indtil det Modsatte bevises eller i al Fald gjøres sandsynligt.

Bibliografiske oplysninger