Rector Universitatis Lipsiensis ad concionem, beatae memoriae Viri Magnifici Domini Godofredi Graevii ICTI ... dicatam ... invitat

Front Cover
Titius, 1719 - 4 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Common terms and phrases

1οΙι 8ειιΙοτΙε 8ειιτ 8επετιιε ΑΒτε Αιι Αιι.Ι..ΧΧΙΙΙ Αιι.ΧΟΙΙ Αιι.ΧΟΙΧ Αιι.ΧΟνΙΙΙ Αιιιιο Ανιεω Ανιιω Απ Απ.ΧΟνΙΙΙ απτ ΑΡΝΙ ΑΡτιΙ αυτ ΒΕΠ8 Βετο Βιι Βιιτει ΒονετΓο Βτι Βτιιτο Γε τεεεΡιτ Γειδ Γειιεκ Γεω Γιαπ ΓιιΒιτεω δ.ΧΧΙΙΙ δεετενιΠετ διε διεε διτεκιτ δοιιεε δω εδω εε εεε εειΡετετ εειτΙε ειδ ΕΙεω ποτε ειιιιι ειπε ειστε εοε εοτιιιιι επ επι ΕΡΙιοτιιε Εωε εωο ΗιΠοτιειιε θανάτῳ θεδεοιι θεοτειο ΙιΒετι ΙιεΒετ ιιι ιιιιΒιιιτ Ιιιιιιιε ιιινειιιΙΙ ιιιοττε ιιιοττειιι ιιιτετ ιιοε Ιιοωιιιεε ΙΜ ιπ ΙΡΓιιιιι ιτι ΙΧ Κονε Μεῇ Μετεειτοτιε Μεττιε Μπιτ Μω Νατιιε νειιιτ νεπιτ νετετιε νετο Με ΙΙΒετιε νικιτ νιοΙειιτε νιοΙοπτε Οεττε οιιεω οιιιΒιιε οιιιιιεε οιιοδΙΙΒτιε Οιιτιε οιιω Οινιτετιε οΡιιε οΡΡοιιιτ οτδιιιειιι οωιιεε παμε Πανε παπα Πδει πειτε πι πιο πιστα ποπ Πτι πω πωπω ΡΕ ΟΠ Ρετ Ρτιιδειιτιει Ρτιωε Ρτιωο ΡτοΓοΙΤοτιε ΡτοΡτετ τεεεΡτιιε τειιιΡοτε τετ τετιι τεω τεωΡοτε τιιιιε ττεε ττιΒιιε φα φαω ΧΙΧ Χν ΧνΙΙ.Νον.]οΙι ΧΟνΙΙ ΧΧ ΧΧΙΕ ΧΧΙΙ ΧΧΙΧ ωο ωοτ ωοττε

Bibliographic information