První pomoc pro každého

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2007 - Počet stran: 77
Kniha je určena pro laickou veřejnost a jejím cílem je poskytnout čtenářům znalosti a dovednosti, které se v dnešní době považují za běžný standard základního vzdělání každého člověka.Poskytnout první pomoc navíc ukládá občanům České republiky trestní zákon č.140/1961 Sb. První pomoc není v publikaci pojímána jako složitý děj, ale jako sled řady po sobě jsoucích logických kroků. které při včasném a správném provedení zachráncem poskytnou postiženému kvalitní a efektivní základní péči a v závažných případech i záchranu ohroženého života. Text obsahuje nejnovější poznatky z oboru a pravidla vydaná Českou radou pro resuscitaci. Autor knihy je ředitelem organizace, která proškolí ročně přibližně 3000 laiků, takže má v této oblasti velké zkušenosti.
 

Obsah

Oddíl 1
21
Oddíl 2
34
Oddíl 3
38
Oddíl 4
74
Oddíl 5
75

Další vydání - Zobrazit všechny

Běžně se vyskytující výrazy a sousloví

Bibliografické údaje