Psychologie práce a organizace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2011 - Počet stran: 155
Publikace mapuje současnou psychologii práce a organizace. Na úvod se věnuje etickým aspektům v psychologii práce a organizace a certifikaci Europsycholog, v další části se zaměřuje na nové metody (např. Vienna Test System, Hoganovy testy nebo nový dotazník typologie osobnosti – GPOP). Dále se zabývá pracovním hodnocením a jeho méně obvyklými aspekty, snižováním stavů pracovníků, procesem uvolňování a hledáním dalšího uplatnění pro uvolněné zaměstnance. Tři statě na toto téma zahrnují jak psychologické aspekty, tak faktory makroekonomické. V závěru autoři věnují pozornost kontraproduktivnímu pracovnímu chování, což je nový pojem, u nás zatím nedostatečně popsaný, a problematice mobbingu. Publikace je určena čtenářům z řad studentů psychologie, andragogiky i ekonomických oborů a odborníkům v těchto oborech a v praxi, zejména personalistům.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Vybrané stránky

Obsah

Úvod
9
1 Etické aspekty
11
2 Certifikace europsycholog
25
3  Změny profesní orientace psychologů
27
4 Metody
37
5  Hodnocení a řízení výkonnosti nové aspekty
55
I Wagnerová
62
I Wagnerová E Baarová
69
6  Snižování stavů pracovníků a outplacement
97
I Wagnerová
113
7  Kontraproduktivní pracovní chování
117
I Wagnerová
125
8 Mobbing
129
I Wagnerová
140
Závěr
143
Literatura
145

I Wagnerová
87
I Wagnerová
91

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje