Qānūn-i mujāzāt-i Islāmī dar naẓm-i ḥuqūq-i kunūnī: dukturīn va ravīyah-i kayfarī-i Īrān, mushtamil bar qānūn-i mujāzāt-i ʻumūmī va sāyir-i qavānīn-i murtabiṭ-i naẓarīyāt-i mashvaratī-i idārah-ʼi ḥuqūqī-i quvvah-i qaz̤āʼīyah-i bakhshnāmahʹhā-yi riyāsat-i muḥtaram-i quvvah-ʼi qaz̤āʼīyah-i ārāʼ va aḥkām-i shuʻab-i dīvānʻālī-i kishvar va naẓarāt-i kullīyah-i ʻulamāʼ va fuqahā va ...

Front Cover
Nashr- Muhājir, 2002 - Law - 912 pages
0 Reviews

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Bibliographic information