QC/T 2-2017: Translated English of Chinese Standard. (QCT 2-2017, QC/T2-2017, QCT2-2017): Formats of Automotive Product Drawing

B́a trước
https://www.chinesestandard.net, 7 thg 12, 2019 - 17 trang
0 Bài đánh giá
Google không xác minh bài đánh giá nhưng có kiểm tra để t́m nội dung giả và xoá nội dung đó khi t́m thấy
This Standard specifies the format and filling rules of the automotive product drawing. This Standard is applicable to the making of the automotive product drawing.
 

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Các trang được chọn

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Giới thiệu về tác giả (2019)

https://www.chinesestandard.net specializes in providing translation services of all Chinese Standards.

Thông tin thư mục