Quy định pháp luật về giáo dục cấp cơ sở

Front Cover
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2003 - Educational law and legislation - 294 pages
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Chú dân của Nhà Xuất bán
5
Thông tư liên tịch số 1 1999TỉlỈlBGDĐĨt́
8
Luật giáo dục năm 1998
21
Thông tư liên tịch số 122001lII TBYTBGDĐT
22
Quy chế và điểu lệ các tIưjng mẫu giáo tiểu
69
Quyết định số 272000QĐBGDĐT ngày 207
107
Quy định vể tuyến dụng dào tạo bối dương
128
2002TTITBGDĐl
178
Quyết định số 620́QĐBGDĐT ngày 143
201
Quyết định số 452000QĐI3GDIl ngày 1810
206
Quyết định số 232002QiB ́́DĐI ngày 254
220
Quyết định số 412000QĐBGDĐT ngày 079
228
Quy định vể thanh tra giáo dục đối với bậc
237
Một số hoạt dộng khác của giáo dục mẩm
256
Một số quy định liên quan vể Xa hội hỏa
266
Nghị định Số 731999NĐCP ngày 19S1999 của
277

Quy chế thi tốt nghiệp tiếu học và bổ túc
186

Bibliographic information