รางวัลวรรณกรรมไทย (พ.ศ. 2450-2529)

Front Cover
Samnakphim ʻŌdīan Satō, 1986 - Best books - 265 pages
0 Reviews
Annotated bibliography of award-winning Thai literature, 1907-1986.

From inside the book

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Section 1
Section 2
Section 3

20 other sections not shown

Common terms and phrases

๑๐ ๑๐๕ ๑ ๑ ๑๑๗ ๑๒ ๑๒๒ ๑๒๕ ๑๓ ๑๓๕ ๑๔ ๑ ๕ ๑๕ ๕ ๑๕๖ ๑๕๘ ๑๖ ๑๗ ๑ ๘ ๑ รางวัล ๒๐๕ ๒ ๑ ๒ ๕ ๒๕๑๕ ๒๕๑๖ ๒๕๑๗ ๒๕๑๘ ๒๕๒๐ ๒๕๒๑ ๒๕๒๒ ๒๕๒๓ ๒๕๒๔ ๒๕๒๕ ๒๕๒๖ ๒๕๒๗ ๒๕๒๘ ๒ ๘ ๓๐ ๔๕ ๕๐ ๕๑ ๕๕ ๕๖ ๕ ๘ ๖๕ ๗ ๘ ๘ ๑ ๘ ๒ ๘ ๕ ๘ ๗ ๘ ๘ กระทรวงศึกษาธิการ กรุง กรุงเทพฯ กฤษณา อโศกสิน กัลยาณพงศ์ ขวบ ของ คน คือ จำกัด ชมเชย ชมเชยพิเศษ ชมรมเด็ก ช้าง ๆ เช่น ณ อยุธยา ดีเด่น โดย ได้แก่ เทพฯ ไทย ไทยวัฒนาพานิช ธนาคารกรุงเทพ นครหลวงฯ นวนิยาย นามแฝง เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ บท บรรณกิจ บรรณาธิการ บาท ประจำปี ประเภท ประเภทนวนิยาย ประเภทร้อยกรอง ประเภทร้อยแก้ว ประเภทสารคดี ประวัติ ปี เป็นต้น พระนคร พุทธศักราช แพร่พิทยา แพะ ภาค ภาพประกอบโดย มิถุนายน มี เมือวันที่ ไม่มี รางวัลชมเชย รางวลด4คน รางวัลที่ เรื่ เรือง ฯลฯ เล่ม และ วิ วิทยาศาสตร์ สตรีสาร สีฟ้า หรือ อังคาร กัลยาณพงศ์ อ่านบรรณนิทัศน์ หน้า อายุ

Bibliographic information