Raznolikost nas bogati / La diversit? ci arricchisce

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. dec. 2012 - 36 strani
0 Recenzije
Mnenja niso preverjena, vendar Google preveri in odstrani lažno vsebino, ko jo prepozna.

Dvojezièna publikacija vsebuje strokovna izhodišèa o vzgoji za raznolikost, o izseljevanju in priseljevanju v Slovenijo in Italijo ter iz teh dveh držav, o razumevanju integracije, veèjeziènosti, o sobivanju v raznolikosti, zakonodajna izhodišèa v Sloveniji in Italiji, o pomenu društev priseljencev in o sestavljeni identiteti. Bogatijo jo kratki opisi izkušenj preseljevanja in vkljuèevanja šestih priseljencev (in njihovih družin) v Slovenijo in Italijo. Ciljna skupina so predvsem osnovnošolci v zadnjem triletju osnovne šole in srednješolci v Sloveniji oz. uèenci nižjih in višjih srednjih šol v Italiji.

 

Mnenja - Napišite recenzijo

Na običajnih mestih nismo našli nobenih recenzij.

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki