Recente ontwikkelingen in het strafrecht

Front Cover
Orde van Advocaten te Kortrijk - departement Vorming en Beroepsopleiding,
Larcier, Dec 1, 2008 - Law - 396 pages
0 Reviews

Voor de Permanente Vorming in het gerechtelijk jaar 2007-2008 koos de Kortrijkse Balie als centrale thema “Recente ontwikkelingen in het strafrecht”.

Dit boek bundelt de diverse bijdragen, die telkens vanuit een bepaalde invalshoek het thema ontleden en zal dus een bijzonder nuttig werkinstrument vormen in de dagelijkse rechtspraktijk.

Inhoud:

  • Wie heeft het gedaan en wat daarmee gedaan? Sprokkelen in rechtspraak over strafbaarheid en bestraffing, Vanessa Franssen, Assistente Instituut voor Strafrecht  KU Leuven, Jan Vanheule, Vrijwillig medewerker Instituut voor Strafrecht KU Leuven en Frank Verbruggen, Hoofddocent Instituut voor Strafrecht KU Leuven en advocaat
  • Recente ontwikkelingen in het strafprocesrecht, Steven Vandromme, Substituut Procureur des Konings Parket Antwerpen, Vrij Medewerker UA
  • Het bewijs in strafzaken na Antigoon, Philip Traest, Buitengewoon hoogleraar UGent, advocaat balie Brussel
  • De BOM-Wet , Godelieve Scherrens, Substituut Procureur des Konings Parket Kortrijk
  • De externe rechtspositie van veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken, Yves Van Den Berge, Substituut Procureur des Konings Parket Dendermonde, Vrijwillig medewerker Instituut voor Strafrecht KU Leuven
  • Rechten en plichten van gedetineerden: de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden, Hans Meurisse, Directeur-generaal bij het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, Kristel Van Driessche, Attaché bij het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen
  • Strafrechtelijke vervolging en berechting van minderjarigen, Bart De Smet, Substituut-Procureur des Konings Parket Antwerpen, Hoofddocent UA
  • Alternatieve methoden tot beslechting van geschillen, in het bijzonder de bemiddeling, Lien De Geyter,  Referendaris Grondwettelijk Hof, Praktijkassistent UGent
  • Witwassen: recente ontwikkelingen, Filiep Deruyck, Hoofddocent VUB, advocaat Balie Antwerpen

De Kortrijkse Balie organiseert jaarlijks in het kader van de permanente vorming een hoogstaand en praktijkgericht vormingsprogramma rond een centraal thema dat in de diverse rechtstakken belicht wordt door gereputeerde sprekers en specialisten uit die rechtsdomeinen.

De hoge kwaliteit van de bijdragen jaar na jaar vormt de aanleiding om de neerslag van deze opleidingssessies ook in boekvorm uit te geven. Op deze manier kan een ruimer publiek kennis nemen van deze praktijkgerichte en multidisciplinaire bundels.

Bij intekening op de volledige Collectie Permanente vorming Orde van Advocaten Kortrijk, geniet u een korting van 15% op alle reeds verschenen én de nog te verschijnen werken in deze Collectie. Voor intekening en meer informatie: Herman Verleyen (09 269 97 97 herman.verleyen@larcier.be)

 

 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

De procedure ten gronde en de aanwending van rechtsmiddelen
92
Heropening van de rechtspleging na een arrest van Straatsburg
101
Het bewijs in strAfzAken nA Antigoon
109
Het Antigoonarrest
115
het recht op een eerlijk proces
122
Draagwijdte van de bewijsuitsluiting
129
En wat nu?
136
BOM eeN NUTTIG INStRUMeNT IN De BeSTRIJDING VAN De ZWARE CRIMINALITEIt?
139
Bijzondere maatregelen ter vrijwaring van de infiltrant 15e 8 Schriftelijke machtiging tot infiltratie wettelijke verplichtingen
156
Samenstelling van het vertrouwelijk dossier bij infiltratie
157
Ontleding van het begrip informant
158
Provocatie
160
Slot
167
E Opvolging en controle van de door de rechter toegekende
185
Besluit
197
Rechten en plichten vAn gedetineerden
199

Bijzondere opsporingsmethoden
141
Controle door het openbaar ministerie
142
De BTSofficier officier van gerechtelijke politie belast met de speciale materie van de BOM
143
B Observatie
145
Machtiging
146
verplichte vermeldingen
149
Machtigingen om misdrijven te plegen
150
Infiltratie
151
Subsidiariteit
152
Proportionaliteit
153
Implementatie van de basiswet
212
StrAfrechtelijke vervolging en berechting vAn minderjArigen
219
Krachtlijnen van de nieuwe jeugdwet
225
Actoren van jeugdrecht
233
TV Strafprocedure
239
Kanttekeningen
300
AlternAtieve methoden tot beslechting vAn geschillen in
309
ADR
315
TV Bemiddeling
322
Copyright

Common terms and phrases

About the author (2008)

Hoofddocent KU Leuven , Advocaat.

Bibliographic information