Relaxační techniky ve sportu: autogenní trénink - dechová cvičení - svalová relaxace

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 16. 5. 2011 - Počet stran: 136
Publikace je určena trenérům i výkonnostním a kondičním sportovcům, dále všem vyznavačům aktivního životního stylu, fitness, wellness a samozřejmě také studentům tělesné výchovy, fyzioterapie a všech příbuzných oborů. Relaxační techniky představují ve sportovní psychologii jednu z možností cílené autoregulace, tedy způsob, jak psychologickou cestou zefektivnit a urychlit regenerační procesy po tréninku, stejně tak jako vyladit aktuální psychický stav před výkonem, v tréninku i v soutěži.V knize najdete vysvětlení základních termínů, jako je stres, relaxace, regenerace a aktuální psychický stav, přináší také informaci o regulačních a autoregulačních technikách ve sportu a popis jednotlivých relaxačních technik: autogenního tréninku, progresivní svalové relaxace, dechových cvičení, uvolňovacích a protahovacích cvičení s relaxačním cílem a dalších, včetně praktických návodů na jednotlivá cvičení a jejich vhodné kombinace. Kniha je v oboru psychologie sportu na našem trhu ojedinělá.
 

Vybrané stránky

Obsah

Předmluva
1 Teoretický úvod základní termíny
2 Sport a emoce
3 Osobnost sportovce
4 Regulační prostředky v psychologické přípravě sportovce
5 Relaxační techniky v psychologii sportu
6 Praktická cvičení
Literatura
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje