Resultat uyt het wederlegh vande korte redenen voor ghehouden aen [...] myn heeren vanden Raede in Vlaendren tot betoogh dat volgens de Costume van Ghendt bestandigh can wesen een ghifte inter vivos van een onbesette rente

Front Cover
by Maximiliaen Graet, 1674 - 22 pages
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Bibliographic information