Rorschachova metoda: integrativní přístup k interpretaci

Přední strana obálky
Grada Publishing a.s., 1. 1. 2013 - Počet stran: 149
Autor se zřejmě jako první na světě pokusil včlenit Rorschachovu metodu do širšího teoretického rámce. Z jeho teoretického bádání vyplývá, že nálezy získané touto metodou korespondují s řadou soudobých teoretických a výzkumných poznatků. Nezůstává jen v rovině čisté diagnostiky, nýbrž zamýšlí se i nad terapeutickými důsledky možných nálezů. Jeho výklad potvrzuje, že Rorschachova metoda se stala spolehlivým nástrojem poznání osobnosti jedince. Kniha je tudíž jednak repetitoriem nových poznatků z oblasti kognice, emocí a mezilidských vztahů, jednak brilantní ukázkou jejich využití v psychologické praxi. Jde o komplexní dílo, které by nemělo chybět v odborné knihovně žádného psychologa a které bude neocenitelným zdrojem inspirace pro každého, kdo pracuje s projektivními metodami.
 

Co říkají ostatní - Napsat recenzi

Na obvyklých místech jsme nenalezli žádné recenze.

Obsah

Úvod
7
1 Percepčněkognitivní proces
13
2 Emoce a kognice
71
3 Objektní vztahy a teorie citové vazby
99
Závěr
136
Integrative approach to integration
137
Literatura
138
Rejstřík
148
Autorská práva

Další vydání - Zobrazit všechny

Bibliografické údaje