Síndrome de Williams. Materiales y análisis pragmático Vol. III

Portada
Universitat de València, 2005 - 178 páginas
El corpus PerLA ("Percepción. Lenguaje y Afasia"), sorgeix en l'àrea de Lingüística General de la Universitat de València com a resposta a la necessitat integrar l'estudi de les patologies lingüístiques en les tendències actuals de la pragmàtica i la lingüística de corpus. Per a satisfer les exigències d'aquestes disciplines i disposar de dades amb validesa ecològica, s'han realitzat gravacions a diferents parlants amb afàsia, en un context que intenta allunyar-se de les convencions pròpies de l'entrevista per a aproximar-se, en la mesura que es puga, a les interaccions conversacionals que desenvolupa qualsevol parlant en la seua cotidianeidad; d'ací la participació essencial dels interlocutors-clau en les gravacions. Les transcripcions s'han realitzat segons un sistema de convencions que procedeix de l'anàlisi conversacional etnometodològica, si bé amb certes matisacions derivades del tipus especial de dades que es manegen. En el tercer lliurament, el corpus amplia el seu àmbit d'interès cercant una mostra de contrast que siga rellevant per a l'estudi de les categories pragmàtiques; d'ací la inclusió de les transcripcions de diversos parlants amb síndrome de Williams, gràcies a la participació d'investigadors de la Universitat Autònoma de Madrid.
 

Comentarios de usuarios - Escribir una reseña

Reseña de usuario - Marcar como inadecuado

OKEY?
OKEY

Páginas seleccionadas

Índice

Presentación
11
realidad y mito
18
Corpus de conversaciones de afectados por el Síndrome de Williams
43
Transcripción 2
65
Transcripción 3
89
Comentarios a las transcripciones
131
Pragmática enunciativa
155
Aspectos extralingüísticos
163

Términos y frases comunes

Información bibliográfica