Sabrana dela Vuka Karadžića: Srpski rječnik (1818)

Front Cover
"Prosveta,", 1965 - Serbian philology
0 Reviews

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Прво Обявлеже о Сербскоме Ркчнику
3
Второ обявлеше о Србскоме Словару
10
Трейе Обявлеше о Српском рЗечнитсу
15
О Буковом Речнику из 1818 године I Место книге у истории
19
Предговор Речнику
49
Српска граматнка
54
Азбука и правопис
64
Акценти
71
Особиые вокализма
98
Особине консонантизма
110
Особине деклинацие
123
Особине конугацие
135
Особине творбе речи
140
Неколико напомена о син такси
146
Особине зокабулара
151
Црквенословенски елементи
163

Рзечник као лехсикографско остварене
79
Граматнчка обра да и одрегиване стилистичке вредности речи
88
Значена речи
90
Штампарске грешке
95
език Речиика
97
1език ци тира них стихова
165
ЗакАучци
176
Вуков Зезик у перспективи развела на шег книжевног зика
182
Литература
187
РЕГИСТРИ
249

Bibliographic information