Sakatahing Soerat Pradjangdjean Lami, kabasakaken Djawi saking basa Ngibrani, Tom 2

Przednia okładka
gedrukt voor rekening van het Nederlandsche Bijbelgenootschep, bij Fuhri & Smits, 1854
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Wybrane strony

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Informacje bibliograficzne