Samlade dikter, Volume 3

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 11 - Den tron, som han bestiger, är i hans Faders hus. Det välde han inviger är kärlek blott och ljus. Hans lov av späda munnar blott nåd och frid förkunnar. Välsignad vare han som kom i Herrens namn!
Page 14 - Bortvältad är stenen och inseglet bräckt, och vakten har flytt för hans andes fläkt, och avgrunden bävar. Halleluja! Här var mellan ljuset och mörkret en strid; dock segrade ljuset för evig tid. Nedstörtad är döden, och tron står opp bland jordiska öden med himmelskt hopp. I sörjande kvinnor, vem söken I här? Den levande ej bland de döda är: uppstånden är Jesus. Halleluja! Så himlen med jorden försonade sig, så graven är vorden till glädjen en stig. I huvu'n, som böjdens...
Page 20 - Ja, Herrans ljus ej slocknar ut, Fast det i moln sig döljer. Det goda segra skall till slut, Fast verlden det förföljer. Och han, som kom i Fadrens namn, Skall än välsignad komma Och samla i en evig hamn Från tidens storm de fromma.
Page 15 - Ut gå i all världen hans sändningabud och vittna bland svärden och bålen om Gud och vittna om honom, o tröst i all nöd, som, död för vår synd, blev genom sin död en förstling till livet. Halleluja! I fromme, vi klagen, vi misströsten I? Hur fort är båd dagen och natten förbi!
Page 362 - Mins du det tjugonde året? Mins du, hur glädjen i dans Efter dig sprang, och i håret Smög dig den skönaste krans? Sedan hvad pröfvande skiften! Mins du den tid, då din vän Gret, såsom du, öfver griften, * Fann dig och lefde igen? Mins du, hur glad du den sälle Följde på haf och på land, Glad, fast i sorgernas ställe Mödorna tryckte sitt band? Maka och moder, dig kröner Äter ett tjugonde år.
Page 292 - Hvad? Af den saktliga ån, som flyter i dalen och speglar Allt hvad den far förbi, stränder och menskor och djur, Fordrar du språng upp till skyn, som af vattenspelet vid slottet, Fordrar du forsens, en sjö hvälfvande, kraft och musik? Blott med den näbb, han fått, hvar fågel sjunger i skogen. Barnet sin egen far likne: så Sr det dock hans.*** * Vitter strid mellan far och son.
Page 24 - Jesu! än de dina Du vill omkring dig se, Och af din bittra pina En salig frukt dem ge. Dem in i döden älskar du, Och i din faders rike Vill undfå dem ännu. Dock vill du än på jorden Bland oss ock stiga ner. För oss ett ofler vorden, Dig sjelf åt oss du ger »Tag! det är min lekamen; Och tag! det är mitt blod.
Page 40 - När allt omkring mig vilar, till dig min ande ilar, o Gud, och lovar dig. När världens larm försvinner och jag mig ensam finner, är du, Barmhärtige, hos mig. När mörker jorden höljer och all dess prakt fördöljer, jag till ditt rike ser; Jag ser det kring de dina av nåd och sanning skina uti ett ljus, som ej går ner.
Page 9 - Herrens namn! Guds folk, för dig han träder en evig konung opp. Strö palmer, bred ut kläder, sjung ditt uppfyllda hopp! Guds löften äro sanna; nu ropa: Hosianna! Välsignad...
Page 17 - II. (M 119.) l/en korta stund, jag vandrar här, Hvad fruktar jag och klagar? Han, som den gode Herden är, Han mina steg ledsagar. Han, som gaf lifvet för sin hjord, An med sin Anda och sitt ord Ar när oss alla dagar.

Bibliographic information