Samlade dikter, Volume 4

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 144 - Kring hvitkålsplantor, att -dem rensa, förde. Hon reste sig, då murrandet hon hörde. Men hennes hund, som stinnt på Svante ser, Med svansen börjar spela mer och mer, Och tar ett skutt och springer öfver grinden Och fram till Sturen och på honom opp, Med gnäll af glädje och med hundra hopp, Och kysser än på handen, än på kinden. Den stackars gumman, der hon stod och höll Det till ett sådant språng för korta bandet, Blef framåt ryckt och öfver kålen föll. Den tiden än var denna...
Page 450 - ... förtwiffuelse, och för then skul war han snart aff hans stoora lyffte bedragen. Men när han heela daghen hadhe drucket hoos Claes Grytegiutare medh the Tydske Borgare, hwilke honom sin heemlighet hadhe tilkänna giffuet och vnderwijst theras heemlige, klooke stämplingar, bleeff han så drucken att han icke gå kunde, och fyre bohre honom heem i ett Åkläde, och i thet han heem kom, besöchte hans...
Page 425 - Af en högre ton och ett större slag borde utan tvifvel ett poem vara, som egnas åt fäderneslandet af författarens tacksamhet öfver den lyckan att vara i dess sköte återställd.
Page 151 - ... höra. Nu äfven vill du viga in den stund Då kärleken förnyar vårt förbund. Se, också rosorna, för att den fira, Ha slagit ut till sådan mängd i dag. Du har dem väckt med dina ljufva slag! Jag vill en krans af dem åt henne vira, Lik den jag band om hennes vackra hår, Den morgonstund då hon blef femton år.
Page 27 - Som nå'nsin sutit på ett axelpar, Och kropp så stolt, som nå'nsin fåle bar! Som englar lefva de, så sällt och kärligt: De bytte icke — lika godt med hvem — Kan jag försäkra dig: jag känner dem, Jag såg i brudstoln honom jemte henne. Du som så storas på din kunskap, säj! Hur var hon klädd som brud? Det vet du ej. En sådan...
Page 427 - Jag skall skära dig en ili.se, så sol och måne skall skina den;" och icke sällan slöts sådan kamp dermed att de begge mördade hvarannan ; hvarför ock hustrurna , när de gjorde sina män följe till gästabud och samqväm, skola, efter sägen, vanligen hafva tagit sveplinne med sig, osäkra att få sina män derifrån...
Page 21 - Nu, med ett ord, var fred och gästabåd Hos Sten, som budit både kung och råd. Det var på landet, och, som barn plä gerna, Sprang Gustaf med Christina Gyllenstjerna Och lekte hök och dufva, då för när En hund de kommo, i en kedja bunden, Utaf det slag, som blodhund kallas plä'r. På henne rusar ur sin koja hunden; I ögonblicket han på kedjan drar, Då fienden, mer arg, på honom far.
Page 3 - Då dit från landsflykt kom den frälsta fången. Du är ett tempel, vid hvars dörr jag står Och ser, så långt mitt häpna öga når, Af stora minnen full den djupa gången: Du är också en egendom, en gård, Der flit och trohet finna bröd och vård.
Page 156 - Dock hvad förut han känt för ingen qvinna, Han kände nu. Ty blott som en gudinna Margretas bild han i sitt hjerta bar; Men denna kärlek mera jordisk var. Han märkte den ej sjelf: dertill för rena Hans sinnen voro, som sig närt allena Af hvad han mindes ifrån Ekeberg, Som en arkadisk dröm af rosenfärg. «Hör!
Page 3 - Af stora minnen full den djupa gången: Du är också en egendom, en gård, Der flit och trohet finna bröd och vård. Ett rättvist lof jag dina tegars gröna Och dina grufvors blåa skatt bör ge. Men när jag for att dina landskap se, Så af historien, som naturen sköna, Uppå en ättehög jag steg en dag Och tänkte rörd: jag är då, äfven jag, I gamla Svithiod, i det höga, ljusa, Der friska vindar, stolta böljor brusa Fritt på hvar sida, kring dess berg och...

Bibliographic information