Samlade skrifter: Essayer II

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Common terms and phrases

Popular passages

Page 256 - Yet each man kills the thing he loves, By each let this be heard, Some do it with a bitter look, Some with a flattering word, The coward does it with a kiss, The brave man with a sword!
Page 271 - ... inte allom givet att få den FRÖKEN. Vilka får den då? KRISTIN. Det är nådaverkets stora hemlighet det, ser fröken, och Gud har inte anseende till personen, utan där skola de yttersta vara de främsta . . . FRÖKEN. Ja, men då har han ju anseende till de yttersta? KRISTIN fortsätter. — och det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga än för en rik att komma in i Guds rike! Si, så är det, fröken Julie! Nu går jag emellertid — ensam, och i förbigående ska jag...
Page 270 - Dess rastlösa och tåliga arbete, som småningom förändrar jordens utseende och människornas viljor, kunna vi tacka för så godt som allt framtidsdugligt vi äga, men vetenskapen är intet folks, utan hela mänsklighetens...
Page 40 - Das soll mir bieten ab kein Mann. Auch schafft, zu stillen mich, kein Wehr, Kein Bann, kein Acht, wie fest und sehr Man mich damit zu schrecken meint. Wiewohl mein fromme Mutter weint, Da ich die Sach hatt g'fangen an.
Page 141 - ... erfarenheter och sorger. Den symbolistiska konsten vill omtolka världen i förklarad bildskrift, illustrera dess dramer i syner, hvilka just genom frigjordheten från det fotografiska söka nå fram till det verkligt betydelsefulla, och med hjälp af fantasi, öga eller öra gifva intryck »af det som sker, i det som tyckes ske».
Page 102 - Sainte-Beuve ville begripa de tusende lefvande och döda, hvilkas lifsgärning och verk han granskade och värderade, begripa och skildra dem med sanningsvittnets sanning. Innan den naturalistiska romanens principer uppställts, hade han för sin granskning uppställt snarlika. Men romanförfattaren är en gud, som skapar sin värld efter sitt eget beläte och som efter godtycke väljer sitt folk. Kritikern står såsom förklarare inför en redan gestaltad värld, och om han behöfver mindre af...
Page 154 - Men denna till det yttre behärskade och reserverade världsman i den svarta dräkten röjde ett darrande och sjukt nervsystems törst efter all slags sinnesrörelse och retelse. Han älskade excentriciteten, det konstgjorda och raffinerade, upphetsnings och bedöfningsmedel af alla slag. Utan att han själf klart förstod det, bar han inom sig en brand till döden. Som Mithridates trodde han sig kunna lefva på gifter. Men man försänker sig icke ostraffadt i tillvarons fasa och mörker, man sällskapar...
Page 22 - ... produktionskraft först slog ut i blom, när stridsbullret susade som häftigast omkring honom. Han hade de kringflackande riddarnes ostadighet i blodet och därtill yttrade sig hans själs outvecklade och jäsande tankelif som en förtärande eld. Det var detta, som dref honom från Erfurt på vidsträckta och besvärliga irrfärder i norra och södra Tyskland, så långa, att han ändtligen 1511, hunnen till Wien, kan framställa sig för sina vänner som en mångkringdrifven Odysseus.
Page 141 - ... symbolistiska konsten älskar också dröm och sägen ; mången gång ser det ut som också den flydde verkligheten. Men denna flykt är endast skenbar. Den symbolistiska konsten vill tränga fram mot tillvarons väsentligheter, därför undviker den sorgfälligt skummet, de tusen bubblorna på ytan, hvilka fånga de tanklösas uppmärksamhet och skymma det stora kraftspelet på djupet. Där verkligheten för det hvardagliga ögat ter sig som en mångfald af korsade och brutna streck, söker...
Page 156 - Det är med djup beklämning man följer Baudelaires lefnadsöde — icke blott för hans egen skull. Hans historia inpräglar starkt känslan af den blinda lag, som hvilar öfver människolifvet. Som flugorna mot ljuset drifvas vi mot lågan, och förintelsebegärets feber, själfförstörelsens lust bo djupt inom oss. En organisation som Baudelaires skulle endast genom vis måtta och sparsamhet kunnat vinna harmoni och hälsa. I stället dref det onda i hans själ honom till allt som förstörde...

Bibliographic information