Samlade skrifter: Svenska gestalter

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Selected pages

Contents


Common terms and phrases

Popular passages

Page 87 - All nature is but art, unknown to thee; All chance, direction, which thou canst not see; All discord, harmony not understood; All partial evil, universal good. And, spite of pride, in erring reason's spite, One truth is clear,
Page 58 - Men skall jag på en blomma klandra, det veka väsen klaga an? Dess öde är att sig förändra: hon måste vara som hon kan. Hon är ett gräs, hon skall förfallna; jag intet agg till henne bär. Så ser jag ock ditt hjärta kallna: det måste vara som det är.
Page 133 - jag all din oskuld ser, och himlen är till freds, han dig åt Atis ger. Din låga är så ren, att hon naturen hedrar. Att älska är en drift, som hjärtat ej förnedrar: jag känner ingen dygd, som onaturlig är.
Page 88 - Quelquefois, dans nos jours consacrés aux douleurs, Par la main du plaisir nous essuyons nos pleurs; Mais le plaisir s'envole, et passe comme une ombre; Nos chagrins, nos regrets, nos pertes, sont sans nombre. Le...
Page 81 - ... som mest betalt. Hon går som skiljemynt i dagligt bruk och vandel långt från att någon skäms för en så nedrig handel, man tycks berömma sig, att ha den konsten lärt, att vinna på ett gods, som syns så föga värdt.
Page 57 - Mig skulle hopen svartsjuk kalla och ge mitt kval förhatligt namn. Jag kan dock utan köld och galla en skönhet se uti hans famn. Men se det dyra...
Page 137 - Man himlabågens färg kring fälten stråla ser; Hvar blomma ur sin kalk åt fjäriln nektar ger. En samlad balsam sprids att sig med luften blanda Och förs i hvirflar kring af morgonvädrens anda. Re'n svärma luftens folk kring deras gröna hus Och stämma deras sång ihop med aspars sus. Naturen tyckes dock sin största fägring sakna: Camilla syns ej än ur sömnens sköte vakna. De ögon dölja sig, som dagens glans förta, Der ömhet, eld och lif och oskuld segrat ha.
Page 113 - ... lyser: Den blyga ömhet, som hon hyser, Om hennes oskuld vittne bär. Du tror en gudasällhet smaka, För ömhet ömhet få tillbaka Är allt hvad hon af dig begär. Du kan ej på förställning klaga, Hon vet ej konsten att bedraga, Men blott att öfverlemna sig: Hon dig sitt hela väsen skänker. Just när du dig i vällust dränker, Förföljer dock din längtan dig. I dina sinnen nöjet flyter, Sitt tillstånd själen sjelf förbyter, Men hjertat har sitt förra skick. Du häpnar, när du...
Page 55 - Der reife Geist nun nicht mehr hofft, noch glaubt. O Heiliger! du leihst uns schwachen Kindern Kein irdisch Gut zu einem Eigenthum, Und, will die Lust dein höher Recht vermindern, So reissest du aus Huld den Abgott um. 85 Das theuerste, so du auf Erden giebest, Ist solch ein Weib, als die man mir begräbt; Nun pflanz in mir die Liebe, die du liebest, Die Grab und Erd und Himmel überlebt!
Page 151 - Bacchus' och Fröjas gudafyllda profet: Här är Bacchus buden, här är kärleksguden, här är allting, här är jag. Han är läraren och de andra lärjungarne. Han predikar Supa, dricka och ha sin flicka är hvad Sancte Fredman lär. Men detta är bara den populära formen för hans religion. Han har en djupare, esoterisk lära, som i högtidligare ögonblick undslipper hans mun. Det är njutningsförintelsen. Ingenting kan i själfva verket vara mer fjärran Epikurs visa, måttfulla njutningsdiätik...

Bibliographic information