Samlade skrifter: Tal och esthetiska afhandlingar

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 252 - Die Kunst in ihren Anfängen läßt noch Mysteriöses, ein geheimnisvolles Ahnen und eine Sehnsucht übrig, weil ihre Gebilde noch ihren vollen Gehalt nicht vollendet für die bildliche Anschauung herausgestellt haben. Ist aber der vollkommene Inhalt vollkommen in Kunstgestalten hervorgetreten, so wendet sich der weiterblickende Geist von dieser Objektivität in sein Inneres zurück und stößt sie von sich fort. Solch eine Zeit ist die unsrige. Man kann wohl hoffen, daß die Kunst immer mehr steigen...
Page 113 - Odens borg och hörbart arbetar inom de gråa fornskalders metallbröst, ligger äfven i den nordiska romansen i enfaldiga former innesluten, ja gör der så mycket större verkan, som hon är fullkomligt okunnig om sin förmåga, och det är ur ett par barnsliga ögon som denna inneburna djupsinnighet konstlöst blickar emot oss. Men verkligt hänryckande är hon, när dessa egenskaper synas mildrade a£ kristendomens anda.
Page 155 - Dåren, som fäste vid skummet sitt öga, vatten, blott vatten, på läpparne fick. Njut! de försvinna, de tjusande stunderna: njut! Ytterst förfinade, känslan och löjet reta och domna i samma minut. Snappa i flykten behaget och nöjet: högst är raketen, i det han går ut. Snar är på jorden den rusande glädjen, ack! snar. Fångad...
Page 165 - Folket på slupen, med tålamod fördragande sitt eget öde, kastar endast ängsliga blickar på briggen, som synes kämpa med sin undergång: Tillbaka blickar det och rymdens böljor mäter, Som rycka vän från vän, som söndra bror från bror, En dotter från sin far, en son ifrån sin mor. Om ock för evigt skildt det evigt ej förgäter Sitt hjertas helga skuld emot det brödrafolk, Som var dess ljus och stöd och ledare och tolk Och delte med det jemt på hafvet och i hamnen — — De i ordningen...
Page 96 - För öfrigt är deras handlingssätt i sig sjelft så osammanhängande , som en falsk ställning nödvändigt bjuder, och låter sig innefattas i få ord : vackra medel med dåliga ändamål , eller vackra ändamål med dåliga medel.
Page 96 - ... det sig öppnande djupet. Tänkvärdigt och alltid sig likt i historien är deras uppförande , hvilka , utan sjelfständighet , dock söka en stödjepunkt i en ytlig jemnvigt mellan motsatser ; som , utan egen öfvertygelse, lefva i konsten att pruta på öfvertygelser, taga grundsatser från ett håll och slutsatser från ett annat, och, då ett sådant förfarande saknar all inre halt, fylla bristen med en stor tanke om sin personliga vigt. För öfrigt är deras handlingssätt i sig sjelft...
Page 150 - I som ropen: Det är ingen, ingen själ fördold i tingen, allt är stoft, ej mer! Dårar, blott till källan stigen, sen ert anlete och tigen, rodnen, höljen er. Se den gamle vises panna, se en tavla av det sanna, som ger sekler dag.
Page 164 - På hal fän här, dit aldrig våldet når, Hon fann en fristad, som evärdligt står. Likså i våra dar, då envåldsanden Vill mörkrets fästen resa upp igen, Se'n Söderns folk, ej dertill mogna än, Förgäfves skakat på de gamla banden, Har friheten befäst sig i vår Nord, Så lugn som ljus vid thron och altar spord. Andra af FRANZÉNS "Tidsbilder" afse mindre att uttrycka tidehvarfvets allmänna syftning, än att teckna enstaka drag af dess skiftesrika historia.
Page 112 - Naturen, som träder emot henne i stum hårdhet, förandligar hon och ger den afsikt, liksom för att äga att strida med en like; och de stora skogarna och strömmarna, hafvet och bergets höjd och jordens metalliska djup har hon befolkat med egna magter; emedan de i Norden mer än på något annat ställe såsom sådana låta känna sig.
Page 156 - Der du satt ibland ett bortgömdt slägte, På det öde Finlands vilda strand: Ädle yngling! o hvem räckte Detta snillets prisma i din hand? Detta trollglas, som en dager brutit Af så öfverjordisk glans På din tafla, der tillsamman flutit All den' skönhet i naturen fans. • Aga kärleken och våren Någon blomma, som ej föll i spåren Af din Atis: kastad dit Af en blyg, försvinnande Charir?

Bibliographic information