Samlade vitterhetsarbeten af svenska författare från Stjernhjelm till Dalin: Efter originalupplagor och handskrifter, Volume 11

Front Cover
Tryckta hos P. Hanselli, 1868 - Swedish literature
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 53 - Lijksom thet intet ann på något sätt oss ginge, Ät intet må wårt sinn utur dess stillhet bringa. Lät alla wäder grymt på land och watten hwäsa Lät hafwetz böllior starckt med hwita fraggan fräsa, Lät bergen falla kull, lät jorden rämnas sunder, Lät intet höras af än åska, blixt och dunder, Lät döden wijsa sig, oss sådant alt ey skräcker, Ty intet ondt till oss, ey någon skada räcker: Then som gott samwet haar, för någon ting ey rädes, Om för dess ögon skiönt stod döden...
Page 172 - Hvad r srn period den högsta punkten sett, Plär åter strax derpå sitt förra intet röna; Kung Carl vi nyss begrof, kung Fredrik vi nu kröna: Så har vårt Svenska nr nu gått från tolf till ett».
Page 42 - Och skinckor utan tahl; ät lilla klubban må Med blåa stöter kring the druckna hufwun gå, På thet I kommen hög the Swenska Juleleker: Taa blindbock, nappa steek ; dock bort med tämja stutar, Then leek giör halsen ondt; men skiära hafren af, Som kiärstan binda skall; draa öfwer salta haaf; För panten kyssar gee, fast blyga Jungfrun prutar, Och will ey släppa till then späda rosenmuunen.
Page 5 - Här sockerärtens reef kring smala trän sig slänger, Och nällkor, rosor gee then angenähmsta luckt. Så blifwer rikligt nog belönt hans trägna möda, Han intet giör omsonst; then lilla gården geer I ymnoghet hvarmed han kan the sina föda: Han i sitt huushåld ey then ringsta mangel seer.
Page 3 - O! huru säll är then, som frj från alt bekymmer . Kan i sitt eget huus sin egen herre boo ! . Then galna lustars agg utur sitt hiärta rymmer Och niuter hoos sig sielf' ett nöijsamt Sinnetz roo. Then Fadrens arfwedel i fred och stillhet brukar, . . Beflitar sig städz om then gamla redlighet; Then nögd sitt bord med maat i röda träfaat dukar, Ey utaf tokot fiäs och fåfäng prunckan weet. Ja meer...
Page 18 - Så lare wij ock få med nögda ögon skåda, Huur Herren neder will wår Fiends högfärd tråda Och störta ned thess mod: Wårt swaga taal lär på then stora hopen winna En härlig seger, och på mareken rofwet finna Rödt utaf theras blod. O Store Himlens Gud! täckz denna nåde gifwa Wår Konung, och städz hoos hans krönta hufwud blifwa; Förläna krafft och råd.
Page iv - ... under triumfbågar, som vårt folk sjelf måst resa sig, medan segrarnes massor jublade åt bilden af Sveriges lejon, nyss segrande nu fjettradt och stympadt. Den bild hans sånger i spridda drag gifva af fångarnes lif skall väl ej heller följas utan intresse. Man ser dem inrätta sig tillsamman och i stugorna bilda små hushåll; de komma tillhopa till små sällskapliga sammankomster och fira sin julhögtid gemensamt, ej förgätande hemlandets lekar och ej heller dess gästfrihet, om också...
Page 58 - ... mörckretz swarta natt, Som båganz färgor haar, när hon sin himmel målar. O hwilcket härligt mål! O säll hwem dijt kan hinna! O hwilcket kostbart prijs! O säll then thet kan nå! O oförgänglig löön! Wäl oss om wij then få; O at wij dygdens måhl, dess prijs och löön må winna!!!

Bibliographic information