Samling af kungl. resolutioner och bref rörande tillämpningen af bevillnings- och inkomst-skatteförordningarna jämte sakregister ..., Volumes 1-5

Front Cover
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 27 - Maj:t har, sedan kammarrätten efter vederbörandes hörande afgifvit infordradt underdånigt utlåtande, låtit handlingarna i detta mål sig föredragas och finner skäl icke vara anfördt ledande till ändring i kammarrättens utslag.
Page 87 - Maj: t har, sedan kammarrätten efter vederbörandes hörande afgifvit infordradt underdånigt utlåtande, låtit handlingarna i detta mål Sig föredragas och finner icke skäl att göra ändring i kammarrättens utslag. f|vilket etc. Sami. ef K. Resol. o. Bref rOr. Bevilln.-förordn. /l".
Page 127 - Maj:t bar, sedan kammarrätten efter vederbörandes hörande afgifvit infordradt underdånigt utlåtande, låtit handlingarna i detta mål Sig föredragas och finner icke skäl att göra ändring i kammarrättens utslag. Hvilket etc. Resolution på und. besvär af stadsfullmäktige i Luleå i fråga om aktiebolaget Bodträskfors' beskattning år 1894 för inkomst af rörelse.
Page vi - Göteborg; däruti klaganden i underdånighet sökt ändring under fullföljd af sina hos kammarrätten framställda yrkanden, Detta med hvad mera handlingarna innehålla har Kungl. Maj:t tagit i öfvervägande och finner icke skäl att göra ändring i kammarrättens utslag.
Page 130 - Detta med hvad mera handlingarna i målet innehålla har Kungl. Maj:t tagit i öfvervägande och finner icke skäl att göra ändring i kammarrättens utslag, så vidt det blifvit öfverklagadt H vi l ket etc.
Page 116 - Maj:t har, sedan kammarrätten efter vederböra ndes hörande afgifvit infordradt underdånigt utlåtande, låtit handlingarna i detta mål sig foredragas och finner ej skäl att i kammarrättens utslag göra annan ändring, än att, då...

Bibliographic information