Samlinger til jydsk historie og topografi, Volume 8

Front Cover
Jysk-historisk-topografisk selskab., 1880 - Jutland (Denmark)

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Contents

Bidrag til en Beskrivelse over Farup Sogn Ved M K Sørensen Skolelærer i Allerup
1
Familierne Trellund og Baggesen Af J Kinch
44
Smed Jens En genial Bondemaud i det nordl Vendsyssel Af A P Gaardboe
81
Et Dokument fra Ørregaard Meddelt af E T Krist ensen
92
Et Barn lyst i Kuld og Kjon Meddelt af D H Wulff
96
Nogle historiske Beretninger om Hans Hansen Rosborg til Frisholt Ved J Christensen
97
Kulturhistoriske Smaabidrag fra Frederik II s Tid Ved Hol ger Fr Rerdam
138
Nogle Bidrag til Overtroens Historie i det 16de Aarhundrede Ved samme
147
Ord og taleformer af det jyske folkesprog Samlede af L
267
Tre Almuelærere i forrige Aarhundrede Meddelt af L Røj kjær
279
Skoven i Krigstid Af E T Kristensen
286
Meddelelse fra Bestyrelsen
288
Historiske Efterretninger om Strellev og Lyne Sogne Med delte af Palle Fløe og O Nielsen
289
Af jyske Herregaardes Archiver Ved M H R o s e n ø r n
303
GrandeRet for Komdrup By Helium Herred Aalborg Amt Meddelt af D H Wulff
324
Jørgen Marsvin en herremand midt i det syttende århundrede Ved Klavs Gjerding cand theol
342

Bidrag til det jydske Landstings Historie Ved samme
157
Til Oplysning om Taterne her i Landet i det 16de Aarhundrede Ved samme
161
Om Sildefiskeriet ved Sallingsund Af H C Strandgaard
165
Tillæg til S 139 Ved D H Wulff
184
Gamle Gaarde i Randers Ved Johan Rohde stud med
193
Om en befrygtet Landgang af fjendtlige Tropper i Thy og Vendsyssel 1609 Ved Holger Fr Rørdam
249
Et paatænkt Fæstningsog Byanlæg ved Hals VedD H Wulff
257
Om Skansen ved Hals i Svenskekrigen 16579 Ved Holger Pr Rørdam
364
Tillæg og Rettelser til Jydske Samlinger B VIII Ved J Kinch
371
Anmeldelse af nye Skrifter vedk jydsk Historie og Topografi Af J Kinch
373
Regnskab for 1879 og 1880
377
Medlemsfortegnelse for 1881
380
Register til 8 Bind Ved D H Wulff
389

Other editions - View all

Bibliographic information