Samodejno tvorjenje govora iz besedil: Postopek za izdelavo sintetizatorja slovenskega govora

Sprednja platnica
Založba ZRC, 1. jan. 2000 - 149 strani
človeški govor je eden najstarejših načinov sporazumevanja med ljudmi, zato ne preseneča, da so ljudje pogosto poskušali graditi stroje, ki bi bili sposobni samodejno obdelovati govor. V zadnjem času je hiter razvoj računalniške tehnologije ustvaril možnost za izgradnjo sistemov, ki bi bili sposobni tako prepoznavati in razumeti govorne informacije kakor tudi tvoriti oz. sintetizirati govor za posredovanje povratne informacije v okolje. Knjiga, ki sodi na področje t. i. jezikovnih tehnologij, razčlenjuje jezikovnoteoretske (fonetične in fonološke) in tehnično-tehnološke probleme, ki jih zahteva postopek izgradnje sintetizatorja govora za slovenski jezik.
 

Izbrane strani

Vsebina

Del 1
5
Del 2
7
Del 3
12
Del 4
19
Del 5
40
Del 6
45
Del 7
81
Del 8
98
Del 9
104
Del 10
107
Del 11
110
Del 12
128
Del 13
140
Avtorske pravice

Druge izdaje - Prikaži vse

Pogosti izrazi in povedi

Bibliografski podatki