Samtiden, Volume 3

Front Cover
Gerhard von der Lippe Gran, Jacob Stenersen Worm-Müller, Andreas Hofgaard Winsnes, Jørgen Brunchorst
Aschehoug, 1892
0 Reviews
 

What people are saying - Write a review

We haven't found any reviews in the usual places.

Other editions - View all

Common terms and phrases

Popular passages

Page 279 - ... Zik zak, vi drypper paa tag, tik, tak, det regner idag. Regn, regn, regn, regn, øsende regn, pøsende regn, regn, regn, regn, regn, deilig og vaadt, deilig og raat. En er en, og to er to, vi hopper i vand, vi triller i sand. Zik zak, vi drypper paa tag, tik, tak, det regner idag. Mai 1890, Kkeberg.
Page 279 - En er en, og to er to, vi hopper i vand, vi triller i sand. Zik zak, vi drypper paa tag, tik, tak, det regner idag. Regn, regn, regn, regn, øsende regn, pøsende regn, regn, regn, regn, regn, deilig og vaadt, deilig og raat. En er en, og to er to, vi hopper i vand, vi triller i sand. Zik zak, vi drypper paa tag, tik, tak, det regner idag.
Page 213 - L'Osservatore Romano" samt omtrent 1500 Bøger i Bibliotheket. Undertegnede paatager sig at besørge Indbindingen af „Morgenbladet" idet han gaar ud fra at andre Foreningsmedlemmer, der maatte være enige med Hr. Knudtzon om Ønskeligheden af „Fædrelandets" Indbinding ville overtage Udredelsen af Omkostningerne ved de øvrige nysnævnte Indbindingsarbeider, der maa ansees i lige Grad ønskelige. Henrik Ibsen. Undertegnede udbeder sig Oplysning om hvorfor L'Osservatore Romano allerede, mod Sedvane,...
Page 245 - Ånder vibrerer under hans Fingre. Han trænger ind til Sjælens hemmeligste Aflukke og roder op i Ens Inderste med en dæmonisk Magt. — Da dette var gjort, siger Liszt ganske let: „Jetzt wollen wir mal weiter gehen in der Sonate!" Og jeg naturligvis: Nej mange Tak, efter dette vil jeg nødig. Men nu kommer det Bedste. Så siger Liszt: „Nun warum nicht, geben Sie mal her, dann werde ich es thun.
Page 213 - L'Osservatore Romano skal anskaffes. [Opsigelsen af Bladet var en Dumhed, Bestyrelsens hosstaaende Svar ligesaa og jeg kan derfor umuligt tro at De Herrer Bergsøe og Borjeson kan have nogen Del heri. Til disse to Herrer vender jeg mig derfor med Anmodning om strax at lade Bladet anskaffe]. 2 ) I modsat Fald vil jeg i Forbindelse med andre Klagere 3 ) benytte min lovlige Ret til at faa en Generalforsamling sammenkaldt. Rom 1° / 3 . 68. Henrik Ibsen.
Page 269 - Renæssance i Kunsten umuligt at tilbageføre den oprindelige græske Aand, nøjagtigt som det var den lutherske Reformation umuligt at tilbageføre den oprindelige evangeliske Aand — Drømmen derom var en Indbildning. Man springer ikke ud af sit Aarhundrede, og lige saa lidt 1500 som 2200 Aar tilbage i Tiden. Men dette betyder, ganske ligesaa selvfølgeligt, ingenlunde, at der ikke skulde være andet og mere og dybere at sige om den græske Renæssance som om den lutherske Reformation, end dette,...
Page 365 - De Øvrige er Kryb, som ubemærket trædes ned". Han er fremdeles den plumpeste Cyniker. Han tilstaar, at han tidligere for fuldt Alvor har tilstræbt Dyd og Renhed ; han attraaede at høre til de Udkaarne. Men det bekom ham ikke. Og med sin Yndlingsspot over Goethes i Virkeligheden vel noget førladne, men ingenlunde massive Skikkelse lader Forfatterinden ham fortsætte: „Jeg blev saa mager deraf. Men se nu paa mit Kjæbeparti, min velrundede Mave, mine Lægge. Jeg vil frimodig betro dig en Hemmelighed:...
Page 362 - Charlotte, vise paa det klareste hans uforandrede Ømhed, ja den uforandrede Trang til at meddele hende sine Oplevelser og Tanker. Men han havde kunnet undvære hende. Ja han, som tilforn havde erklæret Weimar for det eneste Sted, hvor han kunde leve, han, som kun formaaede at aande i hendes Nærhed, havde villet undvære hende eller idetmindste attraaet et andet Opholdssted saa. stærkt, at Savnet af hende ikke vejede op mod Nydelsen deraf.
Page 366 - Jeg har i hele mit Liv læst lidet eller maaske intet, som viste mig den Sjæl, hvoraf det var strømmet, saa ren og klar og saa sand og prunkløs, og derfor rører det mig mer, end jeg kan sige.

Bibliographic information